اعلام آمادگی مشارکت در مدرسه سازی
نام  
نام خانوادگی  
نام پدر  
کدملی  
شماره تماس  
ارزش ریالی مورد اهدا  
استان محل سکونت  
استان مورد نظرجهت تعهدو مشارکت  
نوع مشارکت  
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)