نام دستگاه
تاریخ مراجعهآیااطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد در خواست به شما ارائه شده است؟
بلی  تا حدودی  خیر 
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
بسیار خوب  خوب  متوسط  آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
بلی  خیر  اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی
نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد وهمکاری را باشما داشته اندمرقوم فرمایید؟
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی باشما داشته اند، مرقوم فرمایید؟
چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالب شده است، لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.
نام و نام خانوادگی
شماره تماساین فرم بمنظور سنجش میزان رضایت شما از کیفیت و نحوه ارائه خدمات توسط اداره ی کل نوسازی خراسان رضوی تهیه و تنظیم شده است. همکاری صمیمانه شما در تکمیل آن ما را در ارائه خدمات بهتر و تامین نیازها و خواسته های شما یاری خواهدکرد.
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)  


برچسب جدید