مراسم کلنگ زنی این آموزشگاه که در ناحیه 6مشهدواقع است  است، با حضور آقای زائری نیکوکار مشهدی، مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی و جمعی ازمسئولین برگزارشد.

 
                                               


 این پروژه که 1290مترمربع زیربنا خواهد داشت در زمینی به مساحت 3184 مترمربع در بلوار لادن مشهد احداث خواهد شد.
هزینه احداث این فضای آموزشی 14 میلیارد ریال برآوردشده که 8 میلیارد ریال آن توسط اداره نوسازی مدارس استان از محل اعتبارات دولتی تامین خواهد شد.

 
                         محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                      اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی