به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی باحضور جمعی از مسئولین محلی و علیزاده مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز، مدرسه فرشته که در روستای نقدعلی صالح آباد احداث گردیده به بهره برداری رسید.
خیرمدرسه ساز خانم دکترفاضلی این بنا را درسالگرد عروج مادرگرامیشان فرشته دولتی تقدیم به روح پاک آن عزیزنمود.
شایان ذکراست در این مراسم این فردنیکوکار به همه دانش آموزان کیف و کفش و لوازم تحریراهداء نمود.

 
                                          محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                           اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی