به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس استان خراسان رضوی در این مراسم ضمن تشکر ازخیر مدرسه ساز اظهار داشت: هیچ‌کاری ارزشمندتر از انجام امور خیر مثل مدرسه‌سازی نیست و خیّرین باید خداوند را به خاطر این توفیق شاکر باشند.
همچنین با بیان فعالیت های انجام شده در حوزه ی نوسازی مدارس از تعامل وهمکاری موجود دربین مسئولین آموزش وپرورش و نوسازی استان تقدیر کرد.
وی در ادامه از پیگیری مدیرآموزش وپرورش ناحیه یک ومجموعه همکارانش در انجام امور مشارکتی درساخت وتجهیزمدارس تشکروقدردانی نمود . گفتنی است این پروژه مجموعا دارای 1565مترمربع زیربنا بوده و هزینه ای بالغ بر5/12میلیارد ریال داشته است .
 

 
 
                               محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                              اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی