در این مراسم محمدرضا خدادادی معاون اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان طی سخنانی گفت: این سالن ورزشی با 600 مترمربع زیربنا با مشارکت نیک اندیش ارجمند آقای مهندس مادرشاهی احداث است و خدا روشاکرم که در جمع دانش آموزان بانیازهای ویژه شاهد افتتاح این سالن ورزشی هستم.
 
                                                                       


وی درادامه با اشاره به اینکه 80 درصد از مدارس استثنایی استان خیرساز میباشدگفت: این درصد در مدارس عادی 30 درصد می باشد وی افزود:امسال با مشارکت خیرین بزرگوار قدمهای بزرگی برداشته شده است و پیش بینی می شود که پروژه های مورد نظرآموزش وپرورش تا پایان امسال به بهره برداری  برسد.
درادامه این مراسم دکتر قدمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در سخنان خود ضمن تبریک به والدین آقای سادات مادرشاهی که در مکتب خود چنین فرزند شایسته ای را تربیت کرده اند بیان داشت خداوند در قرآن می فرماید کار خیر را انجام دهید چه در خفا و چه آشکار و این عمل یکی از روش های الگوسازی در اسلام  است.وی بیان داشت  هر فعالیتی در حوزه آموزش و پرورش یک سرمایه گذاری است و انجام کارهای نیک هم سرمایه گذاری مادی است و هم معنوی و انجام این فعالیت ها انسان را چه در دنیا و چه در آخرت متعالی می سازد.
وی تصریح کرد خیرین فضا را ایجاد می کنند و معلمین عزیز امور تربیتی دانش آموزان را برعهده می گیرند که در نهایت خروجی آن تعالی واحیای یک انسان است و با احداث چنین فضاهایی دانش آموزان زیادی احیاء خواهند شد که ثواب آن برای شما و خانواده محترم نوشته خواهد شد.


 
                                                            محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                                              اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی