مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی دراین مراسم ضمن تشکروقدردانی ازدولت تدبیر وامید، ازهمیاری ومساعدت تمامی دست اندرکاران ساخت پروژهای آموزشی وپرورشی به ویژه همکاران آموزش وپرورش وخیرین مدرسه­ساز که دوشادوش همکاران نوسازی مدارس باعث احداث این پروزه های ماندگار و ایمن برای دانش آموزان می شوند، تشکر وقدردانی نمود.    
شایان ذکر است این آموزشگاه با 1770 مترمربع زیربنا در 3طبقه و3000 مترمربع محوطه سازی، دارای10کلاس درس وفضاهایی ازجمله کارگاه کامپیوتروخیاطی وهمچنین کتابخانه وسالن چند منظوره می باشد برای احداث این پروژه یک میلیاردو700میلیون تومان میلیارد ریال ازمحل اعتبارات طرح اعتبارات تخریب وبازسازی و100میلیون تومان نیز توسط رئیس مجمع خیرین استان آقای رأفتی هزینه گردیه است.
 
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیزمدارس خراسان رضوی