به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی پیکرشادروان دکتر زاهدی روز جمعه 21آبان پس از طواف در بارگاه منور رضوی به زادگاهش شهرگلمکان انتقال داده شد و با حضور مردم شریف گلمکان و مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان تشییع و در آرا مستان زادگاه خود دفن گردید.
بنای ماندگار دبیرستان و خوابگاه شبانه روزی اینگرید زاهدی شهر گلمکان از برکات حضور این نیک اندیش مقیم آلمان درجمع خیرین مدرسه ساز می باشد که به نام همسرآلمانی مرحومه خود نامگذاری کرده بوده.

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی