به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با مشارکت100درصدی این فرد نیکوکار وبا 1100مترمربع زیربنا و250 مترطول دیوارکشی، درزمینی به مساحت 3000مترمربع احداث خواهد شد.

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی