سید هدایت الله هاشمی افزود: این تعداد کلاس در 316 مدرسه به سامانه گرمایشی استاندارد و موتورخانه مجهز شده اند.
وی ادامه داد: از سال 1392 آغاز اجرای طرح استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس در خراسان رضوی یکهزار و 840 مدرسه با زیربنای یک میلیون و 253 هزار مترمربع و 10 هزار و 443 کلاس درس استاندارد شده اند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی گفت: این میزان استانداردسازی در مجموع 800 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.از ابتدای امسال 169 مدرسه نیز با 981 کلاس دارای بخاری تابشی شده اند.
هاشمی نسب ادامه داد: مشکل در برخی مدارس سوخت و منابع سوختی است که مانع استفاده از موتورخانه می شود، پر کردن منابع سوختی مدارس وظیفه اداره کل نوسازی نیست ولی در این زمینه اقدامات در حال انجام است. استفاده از بخاریهای نفتی استاندارد در مدارسی که دارای سامانه گرمایش موتورخانه هستند به هیچوجه توجیه پذیر نیست، در مدارسی هم که فاقد سامانه موتورخانه و یا سوخت لازم برای روشن کردن موتورخانه هستند اشکالی ندارد اما باید در جهت تامین سوخت مورد نیاز اقدام شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی افزود: اگر در منطقه ای مشکلات سوخت و گاز باشد بلافاصله در منطقه حضور یافته و اقدام لازم را انجام می دهیم. البته بخاریهای تابشی نیز مشکلی را به همراه دارد که هوای بالا را گرم می کرد و هوای سطح پایین گرم نمی شد لذا اصلاحات لازم در مدارس یک کلاسه که از این سامانه استفاده می کنند در حال انجام است.
او گفت: امیدواریم تا پایان سال 1395 شاهد جمع شدن همه بخاریهای نفتی و گازی از مدارس خراسن رضوی باشیم.استان شش میلیون نفری خراسان رضوی یک میلیون 200 هزار دانش آموز در حال تحصیل در هفت هزار و 500 مدرسه دارد.

 
محمد رنجبر مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی