به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این پروژه ها شامل دبستان روستای عباس آباد در زمینی به مساحت 400 متر با زیربنای 134متر مربع با هزینه ای بالغ بر200 میلیون تومان ،دبستان روستای گوارشک در زمینی به مساحت 750 متر مربع وبا زیر بنای 400متر مربع وبا هزینه 380میلیون تومان ، دبستان روستای گجوان درزمینی به مساحت 800 متر مربع با زیربنای 400متر مربع با هزینه370میلیون تومان ،دبستان روستای دزق در زمینی به مساحت 1300متر مربع با زیربنای 420 متر مربع با هزینه بالغ بر 440 میلیون تومان می باشند.  
برای احداث این مدارس جمعامبلغ یک میلیاردو390 میلیون تومان هزینه شده که 400 میلیون تومان آن توسط خیرین ومابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس تأمین وپرداخت شده است.

 

محمدرنجبر-مسوول روابط عمومی
اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی