به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این برنامه فرهنگی ورزشی، روزهای پنجشنبه هرهفته قبل از وقت اداری در ارتفاعات آب وبرق مشهد انجام خواهد شد.
گفتنی است در اولین روز این برنامه که با حضور خدادادی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی این اداره کل برگزارشد تعداد25نفراز کارکنان حضور داشتند.

 
 
 

مسوول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی