دراین گردهمایی که با حضور مهندس جعفری مدیرکل مشارکت­های مردمی و عزیزی مدیرکل روابط عمومی سازمان نوسازی مدارس کشورو استان­های خوزستان- هرمزگان- کرمان- سیستان و بلوچستان و خراسان های شمالی، جنوبی و رضوی برگزار شد، شرکت کنندگان نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مختلف از جمله زمان برگزاری، مکان برگزاری، نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات ومحتوای جشنواره ی هجدهم خیرین مدرسه ساز بیان نمودند.
مهندس جعفری مدیرکل مشارکت­های سازمان هدف از برگزاری نشست را بازنگری در فرایند برگزاری جشنواره بمنظور بهره برداری بهترو مناسبتر  ازآن عنوان کرد و عزیزی مدیرکل روابط عمومی سازمان نیز پیشنهاد سازمان مبنی بر استفاده از رسانه ملی برای پوشش جشنواره در قالب برنامه سازی مستند را تشریح نمود.
دراین نشست همچنین مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی هم بااشاره به وجودبیش از 3هزارنفر خیرمدرسه ساز در استان خراسان رضوی میزان تعهدات خیرین استان در طول هفده جشنواره برگزارشده از سال 77 تاکنون را 697 میلیارد تومان اعلام نمودو گفت خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی همواره جلودار حرکت عظیم فرهنگی مدرسه سازی بوده اند و اقدامات ارزنده ای در این زمینه به ثمر رسانده اند.
گفتنی است جشنواره خیرین مدرسه ساز در اردیبهشت ماه هرسال در استانهای سراسر کشور برگزار می گردد.
 

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی