در یک اقدام خداپسندانه آقای حسین خوش اخلاق نیک اندیش خراسانی کلیه املاک، دارایی­ها و اموال منقول خودبه ارزش حدود بیست میلیارد تومان را به آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز اهداء کرد. 
 به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این املاک که در  بهترین نقاط طرقبه واقع شده اند، جهت فضاهای آموزشی، فرهنگی و اردوگاهی بویژه برای دانش آموزان محروم شهرستان واگذار شده است.
این فرد نیکوکار که مجرد است در اهدای این املاک به آموزش و پرورش خواسته است عواید و درآمد این املاک تا زمان حیات ، متعلق به خوداو باشد اما آموزش و پرورش در این مدت می­تواند ازاین املاک استفاده کند. این خیربه عنوان یکی از هنرمندان شهرستان طرقبه و شاندیز اوقات فراغت خود را با نقاشی و کشیدن تابلو سپری می کند.
شهرستان طرقبه و شاندیز با 12 هزار دانش آموز یک درصد دانش آموزان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده و 115 واحد آموزشی دارد.خراسان رضوی حدود یک میلیون و 200هزار دانش آموز دارد.

 
 

محمد رنجبر مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی