به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس هاشمی نسب در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اثرات کارخیر مدرسه سازی گفت: کار نیک مدرسه سازی باعث می شود فرزندان این مرزوبوم در فضاهایی مناسب به تحصیل علم بپردازندودرآینده به میهن اسلامی ومردم خدمت   نمایند.
 

وی افزود : مدرسه سازی یک سنت حسنه است که نام نیک خیرین را ماندگارمی کند.مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی از همه مردم وافرادی که تمکن مالی دارند خواست با مشارکت در این کار خیر دولت را در تامین فضاهای آموزشی موردنیاز یاری نمایند وی درادامه با اشاره به رشد کمکهای مردمی در سالیان اخیر گفت: خراسان رضوی همواره مقام اول مشارکت خیرین در مدرسه سازی راداشته که این امر مسلماً درسایه برکات وجود بارگاه منور رضوی در این استان می باشد.
درپایان این مراسم از خیّرین مدرسه ساز با اهدای تندیس تجلیلی بعمل آمد.

 
                                                                                 محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                                                                 اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی