به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در این جلسه مهندس رشیدیان استاندار، از هنرمندپیشکسوت حسین خوش خلق که کلیه دارایی­های خود شامل 15 قطعه زمین ، باغ و منزل مسکونی با ارزشی حدود200میلیارد ریال که به آموزش وپرورش طرقبه اهدا نموده و همچنین از پدربزرگوار شهید طویلی که تنها منزل مسکونی خود را برای ساخت مدرسه در تبادکان اهدا نموده است، تجلیل بعمل آورد.

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی