به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این نمازخانه با مشارکت این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 70 مترمربع زیربنا، درزمینی به مساحت 300مترمربع احداث خواهد شد.
 
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی