آقای  مهندس عبدالرضا وکیلی خیرمدرسه ساز نیشابوری  احداث یکباب دبستان 3 کلاسه درروستای آهوان زبرخان نیشابور را تقبل نمود.
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با 243 مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت  2500 مترمربع احداث خواهد شد.
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی