به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس استان خراسان رضوی در این مراسم  طی سخنانی ضمن تشکر ازمدیر آموزش و پرورش طرقبه شاندیز اظهار داشت: همکاری ارزشمند مجمع خیرین مدرسه ساز استان ،همکاران اداره آموزش وپرورش طرقبه، شهرداری، فرمانداری ونیروی انتظامی طرقبه باعث پیشرفت پروژهای این شهر گردیده، امیدوارم این همکاری ها در آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی  با بیان فعالیت های انجام شده در حوزه ی نوسازی مدارس از تعامل وهمکاری موجود دربین اداره کل آموزش وپرورش استان و نوسازی مدارس تقدیر وتشکرنمود.
گفتنی است برای مقاوم سازی این دو پروژه مجموعا 9 میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح تخریب و بازسازی و مقاوم سازی مدارس توسط اداره کل نوسازی مدارس استان هزینه شده است.


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی