به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با 243 مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت  1000 مترمربع احداث خواهد شد.
 

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی