به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی دبیرستان  نور دانش در سه طبقه و با 2100  مترمربع زیربنا با 15 کلاس درس دارای سه سالن شامل نمازخانه،آزمایشگاه و سالن سمعی و بصری می باشدکه  برای ساخت آن مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون تومان از اعتبارات طرح  تخریب وبازسازی اداره کل نوسازی مدارس هزینه شد.
 

 
 

محمد رنجبر مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی