به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، در مراسم بهره برداری از این پروژه آموزشی ، علیرضا تاج نیا رئیس این اداره با اشاره به باقیات الصالحاتی که امر مدرسه سازی برای بانیان این کار دارد اظهار داشت : این توفیقی است که خداوند آن را نصیب و روزی بندگان خاص خود می­کند و هر فردی به هر اندازه ای که توان دارد در این راه خیر قدم بردارد و تلاشی نماید، مشمول این لطف الهی خواهد شد ،حتی اگر به اندازه جابجا کردن جسمی یا برداشتن مانعی از سر راه دانش آموز باشد.
شایان ذکر است این پروژه دارای 100 متر مربع زیر بنا بوده و هزینه احداث آن را خیر محترم جناب آقای ابوترابی پرداخت نموده اند. 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی