به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی خراسان رضوی، درجلسه انجمن اولیا ومربیان دبستان دخترانه عصمت که با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان و جمعی دیگر از مدیران این بخش و جمعی از خیرین نیک اندیش و اولیای دانش آموزان درمحل حسینیه حسینی روستای ارغا برگزار گردید. باهمت والای خیرین و واقفین ودلسوزان تعلیم وتربیت مبلغ هشتاد میلیون تومان به اضافه چهارحلقه انگشتری اهدایی بانوان ومادران جهت ساخت ساختمان جدید دبستان عصمت ، جمع آوری گردید.
دراین مراسم دکترصداقتی طی سخنان کوتاهی ضمن تشکر از همت والای خیرین بزرگ اندیش روستای ارغا که دست کمک آموزش وپرورش را به گرمی فشرده اند ووارد این عرصه ماندگارشده اند ، خطاب به والدین حاضر درجلسه گفت : تمام تلاش ما براین استواراست که بتوانیم هرچه سریعتر عملیات اجرائی احداث ساختمان جدید دبستان عصمت را آغاز نمائیم تا فرزندان شما دریک مکان ایمن واستاندارد مشغول به کسب علم ودانش باشند واین محقق نخواهد شد مگر درسایه تعاون وهمیاری تمامی مردم فهیم ونیک اندیش روستای ارغا . 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی