به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحد آموزشی با 105 مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت  700 مترمربع احداث خواهد شد.
 

                                                                                                                      

 
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی