۵۰ درصد هزینه احداث این مدرسه توسط خیر گنابادی محمود افتخارزاده و ۵۰ درصد مابقی نیز توسط اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز  مدارس خراسان رضوی تأمین می­شود.
گفتنی است مدرسه افتخار روستای مند در سال ۱۳۵۰ توسط پدر این خیر گنابادی تاسیس شده است.

 


محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی