«سید هدایت ا... هاشمی نسب»در حاشیه مراسم کلنگ زنی مدرسه افتخار روستای «مند» گناباد افزود: با تخصیص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی و مشارکت خیران گناباد شش باب مدرسه در این شهرستان به بهره برداری رسیده است. وی افزود: در همین باره و با مشارکت خیران حدود۳۶۰ پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد و سالانه این پروژه ها با جذب اعتبارات دولتی تکمیل و به بهره برداری می رسد. وی با بیان این که تعداد قابل توجهی از نخبگان گنابادی مسئولیت های اجرایی در کشور دارند، افزود: مدرسه سازی پایه و اساس توسعه و پیشرفت جامعه است. چراکه با آموزش فرزندان در مدارس، آینده کشور تامین می شود و بر همین اساس خیران گنابادی که در سایر شهرهای کشور سکونت دارند، در تعیین سرنوشت فرزندان همشهری خود اهتمام بیشتری داشته باشند. هاشمی نسب ادامه داد: البته انجمن خیران مدرسه ساز شهرستان گناباد در سطح استان پیشتاز است و با قابلیت های فراوان این شهرستان با وجود مردمانی خونگرم، قانع و باتقوا، انتظار مشارکت خیران در کار نوسازی مدارس بیشتر احساس می شود.


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی