به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی خانم معصومه تقی زاده اردکانی و فرزندشان آقای اسماعیل میان آبادی تفاهمنامه مشارکت در احداث یک آموزشگاه 8 کلاسه در سبزوار را امضاء نمودند.
قراراست این فضای آموزشی که حدود 900متر مربع زیربنا خواهد داشت در زمینی به مساحت 2500 متر مربع در توحید شهر سبزوار احداث شود.
شایان ذکراست که 30% هزینه اجرای این پروژه معادل دو میلیاردو پانصد میلیون ریال توسط خیرو مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت شود.
 

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی