مهندس هاشمی نسب در این نشست با اعلام برنامه های دهه ی فجر انقلاب اسلامی آماری از پروژه های افتتاحی دهه ی فجر- مدرسه سازی  در بعد از انقلاب – مدرسه سازی در دولت تدبیر و امید- اقدامات خیرین مدرسه ساز- اقدامات استاندارد سازی سیستم های گرمایشی- بهینه سازی مصرف انرژی و سایر برنامه های اداره کل نوسازی مدارس استان در زمینه بهبود کیفیت پروژه ها بیان نمود.

 


محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی