به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس سیدهدایت الله هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس استان در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای احداث فضاهای مناسب آموزشی در سطح استان گفت: ازابتدای انقلاب در استان تعداد 11494 پروژه مدرسه سازی شامل 50625 کلاس به بهره برداری رسیده که از این تعداد7469 پروژه با 31197کلاس از محل اعتبارات دولتی و4025 پروژه با 19428 کلاس نیز بصورت مردمی و یا مشارکتی احداث شده است.
گفتنی است برای احداث دبیرستان 12 کلاسه شهید صیاد شیرازی که دارای 1502 مترمربع ساختمان آموزشی- 900متر مربع خوابگاه و همچنین دارای 3 سالن آزمایشگاه و نمازخانه و5 اتاق اداری وسایرتجهیزات آموزشی وکمک آموزشی می باشد، 25 میلیارد ریال وبرای احداث سالن ورزشی شهید سعیدی با 1083 مترمربع زیربنا مبلغ 3.5 میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی هزینه شده است.

 

                                                                                                        
 
                                                                    


 
 محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی