به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، خانم مومنی نیک اندیش مشهدی با امضاء تفاهمنامه ای متعهدشدهزینه یک میلیارد ریالی احداث نمازخانه در دبیرستان دکترفاتح ناحیه 6 مشهد را پرداخت نماید.
شایان ذکراست این نمازخانه 100مترمربع زیربنا خواهد داشت و کلیه تجهیزات مربوطه نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
 

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی