به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، خیرمحترم آقای محمدرضا ناصری با امضاء تفاهمنامه ای متعهد شده کل هزینه احداث این فضای آموزشی را که بالغ به هزار متر مربع زیربنا و 9000 مترمربع محوطه سازی خواهد داشت پرداخت نماید.
شایان ذکر است که این پروژه در بلوار نماز مشهد در زمینی به مساحت ده هزار و هشتاد متر احداث خواهد شدو پیش بینی می شود ظرف یکسال به بهره برداری برسد.


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی