به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این سالن ورزشی که زمین آن توسط خانواده نیک اندیش آقای جعفری اهدا شده است دارای 1100مترمربع زیربنا بوده و برای احداث آن مبلغ 8 میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان هزینه شده است.
گفتنی است مساحت زمینی اهدایی این خیرین برای احداث این پروژه 1400 متر مربع می باشد.


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی