به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این سالن ورزشی که زمین آن توسط اهالی روستا اهدا شده است دارای 1080 مترمربع زیربنا بوده و برای احداث آن مبلغ 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان هزینه شده است.
گفتنی است دراین مجموعه ورزشی سالنهای مخصوص کشتی، تنیس روی میز و کانون حرکات اصلاحی نیز احداث شده است.


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی