به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این دوپروژه شامل نمازخانه عاشورا با زیربنای 217 متر مربع با اعتباری برابر با 125 میلیون تومان و دبستان نواندیش  با زیربنای 270متر مربع دارای 5 کلاس درس واعتباری برابر با 240 میلیون تومان می باشندکه از محل اعتبارات استانی اداره کل نوسازی مدارس وهمچنین مشارکت خیرین احداث شده اند.
 

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی