به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی  این پروژه با 9کلاس درس و  زیربنای 1150مترمریع و اعتباری برابر با 7میلیاردریال، در زمینی به  مساحت 1500 متر مربع  از محل اعتبارات استانی اداره کل نوسازی مدارس استان احداث شده است.
 
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی