به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،   آقای حسن سید آبادی نیک اندیش سبزواری تقبل نمود. 70 درصد از هزینه اجرای نمازخانه در مدرسه سیدالشهدا روستای خرم آباد جوین را پرداخت نماید.
پیش بینی می شود این پروژه که 75مترمربع زیربنا خواهد داشت، در حدود 700 میلیون ریال هزینه در برداشته باشد.
شایان ذکر است تفاهمنامه اجرای این پروژه با حضور خیر و رئیس آموزش و پرورش جوین در دفتر مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان منعقد گردید.
 

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی