به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،آقای حسین فریمانه از خیرین مدرسه ساز با امضاء تفاهمنامه ای احداث دبستان نهضت کلاته انداده متعهد شد مبلغ 850 میلیون ریال از هزینه اجرای این پروژه را پرداخت نماید. این واحد آموزشی 2 کلاسه با مشارکت30  درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 85 مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.

 

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی