در قسمتی از لوح تقدیر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی خطاب به مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس استان آمده است:
 
                                                                                     
به استناد گزارش اسفند ماه سال 93 نظارت عالیه پروژه های استانی وبراساس ارزیابی شورای فنی استان ،اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی در نتایج ارزشیابی،رتبه دوم استان را کسب نموده است،که بی شک مرهون مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی جنابعالی می باشد.
این موفقیت را به همه همکاران وپیمانکاران پر تلاش تبریک عرض می نمائیم.
 
                                                                                     روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی