به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،   آقای ملک حسین انداده نیک اندیش سبزواری تقبل نمود. 70 درصد از هزینه اجرای نمازخانه در مدرسه محمود رضا واعظی نسب روستای انداده جوین را پرداخت نماید.
پیش بینی می شود این پروژه که 95 مترمربع زیربنا خواهد داشت، در حدود 900 میلیون ریال هزینه در برداشته باشد.
  


محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی