به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این پروژه با  360 مترمربع زیربنا بامشارکت خیر مدرسه ساز سرکار خانم سودابه سدهی در زمینی به مساحت 4000 مترمربع وهزینه ای حدود 4 میلیارد ریال احداث خواهد شد.
مبلغ 1.5 میلیاردریال از هزینه ساخت توسط خیر و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز  مدارس خراسان رضوی تأمین می­شود.
 گفتنی است این واحد آموزشی حدود 200 دانش آموز را تحت پوشش قرار خواهد داد.
 


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی