به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،   آقای  احمد اکرامی نسب نیک اندیش سبزواری تقبل نمود. 30 درصد از هزینه اجرای نمازخانه در مدرسه ابوالفضل العباس روستای کروژده  جوین را پرداخت نماید.
پیش بینی می شود این پروژه که 120 مترمربع زیربنا خواهد داشت، در حدود یک میلیارد و 100میلیون ریال هزینه در برداشته باشد.
  

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی