به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، آقای مهندس عبدالرضا وکیلی باامضا تفاهمنامه ای تقبل نمود دبیرستان 9 کلاسه شهید صادقی(وکیلی50)را در شهرنیشابور احداث نماید. این فضای آموزشی که مجموعا 840 مترمربع زیربنا خواهد داشت در زمینی به مساحت2100 مترمربع احداث خواهد شد.
این پروژه حدودا هفت میلیارد هشتصد میلیون ریال هزینه در برخورد داشت که اجرای فونداسیون واسکلت آن برعهده اداره کل نوسازی مدارس استان و مابقی هزینه های اجرا برعهده این خیر مدرسه ساز می باشد.
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی