به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، در این گفتگوی زنده مهندس هاشمی نسب با اشاره به لزوم تکریم خیرین گفت: هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان در روز پنج شنبه سی ام اردیبهشت ماه 95 در مشهد برگزار خواهدشد.
وی بااشاره به اینکه استان خرسان رضوی بالغ بر3600 نفر خیرمدرسه ساز اعم از حقیقی و حقوقی دارد. گفت: از ابتدای شروع جشنواره خیرین مدرسه ساز از سال 77 و در طول 17 جشنواره حدود700 میلیارد تومان مجموع تعهدت خیرین بوده است ، که از این لحاظ درکشور رتبه برتر را داریم. وی همچنین از نیکوکاران خواست تا در امر خیر مدرسه سازی بیش از پیش مشارکت نمایند.
گفتنی است خیرین استان در هفدهمین جشنواره که در خرداد 94 برگزار شدحدود 85 میلیارد تومان تعهدکمک به مدرسه سازی نموده بودند.
 

 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی