به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، این واحد آموزشی با مشارکت 100  درصدی این فرد نیکوکار با 65 مترمربع زیربنا-60 مترطول دیوارکشی-400 مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 500 مترمربع احداث خواهد شد.
پیش بینی می شود این پروژه حدود 800 میلیون ریال هزینه در برداشته باشد. 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی