به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت100 درصدی این فرد نیکوکار وبا 140 مترمربع زیربنا، درزمینی به مساحت 2000 مترمربع احداث خواهد شد.
 شایان ذکر است این پروژه تا ابتدای سال تحصیلی آینده احداث و به نام شهید حسین صاحبی سفید سنگی نامگذاری خواهدشد.
 


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی