به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت صد  درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 154 مترمربع زیربنا- 140مترطول دیوارکشی-500 مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 700 مترمربع احداث خواهد شد.

پیش بینی می شود این پروژه حدود یک میلیارد و600 میلیون ریال هزینه در برداشته باشد.

 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی