به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی ، در جلسه ستاد اجرایی هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه استان پوستر جشنواره رونمایی و قرار شد طرح مذکور بعنوان لوگو در کارت دعوت- بیلبوردهای تبلیغاتی بنرهای آویزسطح شهر-طرح سن مراسم و... استفاده شود.
شایان ذکراست هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه جاری در مشهد مقدس برگزار خواهدشد.
  

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی