به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، قرار است بیش از 50 اداره آموزش و پرورش سطح استان- اداره کل نوسازی مدارس  و مجامع خیرین مدرسه ساز اقدامات خیرین و نیازها ی مناطق مختلف آموزشی سطح استان را در قالب عکس، پوستر وفیلم در معرض دید مردم قراردهند.
گفتنی است هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی پنج شنبه 30 اردیبهشت 95 در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی