به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی  این پروژه دارای  6کلاس درس با  زیربنای 422 مترمربع و 600متر مربع محوطه سازی و هزینه ای معادل  510 میلیون تومان، بصورت مشارکتی احداث گردیده است.

گفتنی است مبلغ 160میلیون تومان از هزینه اجرا توسط خیر محترم آقای مجید گلبان و مابقی از محل ا اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین و پرداخت گردیده است.

 
 
 
                                                                           
 
 
 
محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی