به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس هاشمی نسب در این مراسم با اشاره به اقدامات خیرین ونیک اندیشان گفت: مردم شریف ایران اسلامی بویژه خراسان رضوی همواره در کارخیرمدرسه سازی یاور دولت بوده اند وما در استان خیرینی داریم که کمک های بسیار خوبی دراین راستا داشته اند.
وی افزود تاکنون 17 جشنواره در خراسان رضوی برگزار شده که در آخرین جشنواره درسال 94 خیرین بالغ بر هشتاد میلیاردتومان تعهد داشتند که پیش بینی می شود این رقم در جشنواره امسال که 30 اردیبهشت برگزار میشود افزایش یابد.
در این مراسم همچنین رییس آموزش وپرورش ناحیه 6 و چندتن از خیرین هم سخنرانی نمودند ودر پایان نیز با اهدای تندیس وشاخه گل به خیرین از آنان تجلیل بعمل آمد.
 


 

محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی